Styreoversikt

Sigleif Thingstad style=
Sigleif Thingstad
Leder
Telefon: 950 72 188
Send e-post Send e-post
Kjell Ivar Kvello style=
Kjell Ivar Kvello
Kasserer
Telefon: 997 13 379
Send e-post Send e-post
Ole Morten style=
Ole Morten
Kasserer
Send e-post Send e-post
Marit Hestegrei style=
Marit Hestegrei
Sekretær
Telefon: 476 67 028
Send e-post Send e-post
Liv Helen Bye style=
Liv Helen Bye
Styremedlem
Telefon: 943 66 312
Send e-post Send e-post
Elin Johnson style=
Elin Johnson
Styremedlem
Telefon: 951 17 456
Send e-post Send e-post
Svein Jørgensen style=
Svein Jørgensen
Styremedlem
Telefon: 466 28 794
Send e-post Send e-post